Outsourcing: welke HR-taken worden het meest uitbesteed?

BRON: HRmagazine

Een consultant op je HR-afdeling? Niets nieuws onder de zon. Welke HR-taken worden het meest geoutsourcet? Wij maakten een overzicht van de vier rollen waar momenteel het meeste vraag naar is.

1. Payroll

Met stip op één: de payroll functies: dat zijn zowel loonadministratie, payroll en meer technische expertrollen. Dat vertelt Katleen Lombaerts, die bij PZ dagelijks 125 HR-consultants tewerkstelt bij bedrijven in heel de Benelux.

Loonverwerking is een proces dat niet mag stilvallen, valt er een hiaat in de personeelsbezetting, dan is tijdelijke resourcing noodzakelijk. Alhoewel geen officieel knelpuntberoep volgens de VDAB, ervaren bedrijven deze rol vandaag wel als een nicheberoep. Het is een vak dat in de praktijk wordt aangeleerd, er bestaan geen gerichte studies voor.

Er is vraag naar junior en meer ervaren profielen. Juniors komen in aanmerking voor langetermijn opdrachten bij bedrijven. Die investeren mee in de opleiding omdat de consultant een behoorlijke periode in de organisatie blijft. Bedrijven schakelen meer ervaren payroll-experten in bij projecten rond fusies en overnames of bij payroll optimalisatie.

2. Werving en selectie

Op plaats twee: de recruitment consultant, die als hoofdtaak heeft kandidaten vinden, screenen en selecteren. Tegenwoordig ligt de focus van deze consultants voornamelijk op direct search en social media recruitment. De tijdelijke medewerkers gebruiken LinkedIn en Twitter om kandidaten te benaderen. Ze schrijven posts en sturen ze ook uit. Het zijn typische hunters, echte volharders. Het ideale profiel heeft een eerste ervaring als searcher achter de rug. Een voorgeschiedenis met ICT of engineering profielen, ook internationaal, is een enorme troef. Deze profielen zijn extra in trek als ze goed op de hoogte zijn van de do’s and don’ts van employer branding.

Recruitment consultants worden ook ingeschakeld als algemene recruiter, verantwoordelijk voor het hele proces. Zij zijn daarbij ook de interne contactpersoon voor externe werving- en selectiekantoren, waarbij ze vooral de kwaliteit opvolgen.

Recruitment consultants vormen een belangrijk visitekaartje voor het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn. Belangrijk daarom is de match met de waarden van dat bedrijf.

3. Generalistische HR-rollen

Deze profielen zijn HR-Officers, profielen met enkele jaren ervaring tot ‘seasoned’ HRBP’s, die adviseur en sparring partner, strateeg en change manager in één zijn.

Een trend die Katleen Lombaerts van PZ hier ziet is de grote vraag naar analytische skills en excel kennis bij deze consultants, nodig voor budgetoefeningen, rapporteringen over recruitment, ziekteverzuim, retentie en training & development.

4. Projectmatige HR-rollen

Een laatste categorie HR-consultants die vaak op pad gestuurd worden, zijn project officers en –leaders. Dit zijn echte, hands-on professionals die met oplossingen komen door hun expertise in te zetten.

Dit kunnen volgens Katleen Lombaerts gespecialiseerde analytische profielen zijn, die een change bij payroll of compensation & benefits (mee) waarmaken. Of meer generalistische profielen die projecttaken of –verantwoordelijkheid opnemen in domeinen zoals onboarding, rekrutering, talent development en interne mobiliteit.

Outsourcing: welke HR-taken worden het meest uitbesteed?