War for (HR) talent: nummer één reden voor detachering zijn vacatures die niet (tijdig) ingevuld raken.

BRON: HRmagazine

Begin september telde de VDAB maar liefst 8078 HR-vacatures. Om die leemtes in de HR-teams in te vullen, schakelen bedrijven steeds vaker consultants in.

Katleen Lombaerts, Loyalty Director bij PZ: “vacatures zijn de belangrijkste reden waarom bedrijven HR-consultants inschakelen. Met een consultant is ‘de stoel snel gevuld’. Het is een professional die klaar voor de actie is. Die de belangrijkste erp-systemen, gangbare procedures en actuele wetgeving kent. Hij moet enkel bijgecoacht worden op het vlak van bedrijfseigen werkwijzen. Ik merk een duidelijke evolutie. Tien jaar geleden was het inhuren van tijdelijke ondersteuning binnen HR-afdelingen niet ingeburgerd. Nu is het een gangbare praktijk, zowel bij grote bedrijven als kmo’s. Ik zie HR-consultants in alle sectoren.”

De oplopende doorlooptijden van rekrutering, de kortere ontslagtermijnen en het grotere verloop bij starters zorgt voor een stijgende vraag naar tijdelijke resourcing op HR-diensten. Katleen: “vaak gaat het om meer operationele rollen, zoals loonadministratie, payroll of werving en selectie. Rollen die aan processen gebonden zijn die geen vertraging mogen oplopen.”

Los van vacatures zijn er nog belangrijke redenen waarom bedrijven met een HR-consultants in zee te gaan.

Toegang tot specialistische competenties

HR-afdelingen schakelen consultants ook in bij projecten zoals de introductie van nieuwe erp-systemen en rekruteringstools. En ook bij introducties van cafetariaplannen, nieuwe onboardings- of rekruteringsprocessen en zelfs bij het uitwerken van een subsidiepolitiek. Zowel ervaren als echt senior profielen in verantwoordelijke rollen zijn gangbaar volgens Katleen Lombaerts. De organisatie versterkt omdat samen met de consultant expertise en kennis vanuit andere bedrijven meekomt. Katleen: “bedrijven schakelen deze HR-consultants in tijdens alle projectfases: vaak al tijdens de analysefase, de opzet van het project, de implementatie, tot het trainen van interne medewerkers en het nazorgtraject. Het zijn duidelijk afgebakende en tijdelijke functies waardoor een tijdelijk profiel efficiënt en kostenbesparend is. Ik merk aan de vragen uit de markt dat op dit moment veel bedrijven in de voorbereidende fases van digitalisatieprojecten zitten. De vraag naar consultants met die ervaring stijgt.”

Tijdelijke vraag naar specifieke kennis of competenties

Katleen: “een andere tendens die ik zie de nood aan recruiters met een visie op employer branding en kennis van rekruteren via social media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram,… Heel wat bedrijven zetten vandaag hun eerste stappen in social media rekrutering. Zo is detachering ook een middel om nieuwe expertise binnen te halen in je bedrijf. Consultants zijn vaak jong en hebben deze materie met de paplepel ingegeven gekregen. Bij PZ hebben we een uitgebreid aanbod aan opleidingen, workshops en coaching rond dit ‘hot’ topic.”

Financiële flexibiliteit

Ten slotte biedt detachering of outsourcing een flexibele financiële oplossing wanneer er economische fluctuaties zijn. Bij groei kunnen bedrijven snel en accuraat bijsourcen, bij krimp is de flexibiliteit die detachering biedt een groot voordeel. Werken met consultants biedt bedrijven vooral de ruimte en de luxe om beroep te doen op de juiste expertise, enkel op het moment dat het nodig is. Het is efficiënt en kostenbesparend.”

Aan de slag als consultant? De voordelen!

Werken met consultants is niet alleen interessant voor bedrijven. Een carrière als consultant kent ook talrijke voordelen.

Snel leren, gevarieerd carrière pad

Katleen: “de consultant doet op korte termijn veel ervaring op door opdrachten bij meerdere bedrijven. Er is vandaag een gevarieerd aanbod aan consultantrollen op de markt aanwezig. Van korte tot langlopende opdrachten, met een variatie van operationele en projectmatige functies. Deze professionals kunnen kiezen uit experten- of generalistische rollen. Ze hoeven zich niet te binden aan één functie in één bedrijf en kunnen, indien ze dat willen, een zeer gevarieerd carrière pad uitbouwen!”

En extra leuk voor de consultant is dat hij zijn kennis van project naar project meeneemt. Ideaal om bij zijn nieuwe opdrachtgever succesverhalen te schrijven. Tegelijkertijd leert hij ook van de vaste collega’s in het bedrijf en kan hij zo zijn talenten aanscherpen. Het is een tweerichtingsverkeer dat tot mooie tandems kan leiden.”

Work-life balance

Doordat consultants worden uitgestuurd naar verschillende bedrijven, kunnen ze hun werk optimaal afstemmen op de levensfase waar ze inzitten. Katleen: “we merken dat deze professionals bepaalde periodes zwaardere projecten in verschillende sectoren willen doen, waar bijvoorbeeld langer woon-werkverkeer en voor- en na-uren geen probleem zijn. Andere momenten in het leven verkiezen ze stabielere opdrachten met meer flexibiliteit en dichter bij huis. Kortom, consultants bouwen een waardevolle cv op, op het ritme dat ze zelf bepalen.”

War for (HR) talent: nummer één reden voor detachering zijn vacatures die niet (tijdig) ingevuld raken.